Строително-търговска компания - ТИС ГРУП     +359 2 416 5000, 0879 82 5000

За нас

ТИС ГРУП ЕООД е основана през месец Декември 2009 г. със седалище в гр.София.

 

Визия

 

ТИС ГРУП ЕООД да бъде сред водещите строително-търговски компании във всички клиентски сегменти по отношение на клиентското преживяване, иновациите и ефективността.  

 

Мисия

 

  • Ние търсим дългосрочни отношения с нашите клиенти и искаме да бъдем любезен, доверен и конструктивен партньор;
  • Ние сме проактивни, иновативни и бързи в предоставянето на висококачествени продукти и услуги;
  • Ние общуваме открито и прозрачно с нашите клиенти, партньори и служители.
  • Ние сме ефективна и постоянно подобряваща се организация. Постигаме синергия в компанията;
  • Ние прилагаме разумно управление на риска като основен стълб в нашата организация и процеси;
  • Ние се придържаме към най-високата корпоративна култура и стандарти и сме ангажирани с корпоративната социална отговорност;
  • Ние даваме възможност на нашите служители да бъдат предприемчиви и насърчаваме развитието им. Ние сме предпочитан работодател, фокусираме се върху екипния дух и кариерното развитие на най-талантливите ни служители;

 

Дейност

 

ТИС ГРУП ЕООД е универсална строително-търговска компания и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти – физически лица следните строителни продукти и услуги.

  • търговия със строителни материали;
  • строителство на жилищни, обществени, промишлени, административни, търговски и офис сгради;
  • възстановяване, ремонт, реконструкция, саниране и укрепване на жилищни, обществени, промишлени, административни, търговски и офис сгради;

 

Корпоративни документи

 

Сертификат ISO 9001:2015 - международен стандарт за система за управление на качеството; 

Сертификат ISO 14001:2015 - международен стандарт за система за управление на околната среда; 

Сертификат BS OHSAS 18001:2007 - международен стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа; 

 

Удостоверение №I - TV 017397 за вписване в Централен професионален регистър на строителя за ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

 

Удостоверение №V - TV 012215 за вписване в Централен професионален регистър на строителя за ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save

За нас
За нас
За нас
Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Строително-търговска компания - ТИС ГРУП. Всички права запазени. © 2022 Карта на сайта.

Top