Строително-търговска компания - ТИС ГРУП     +359 2 416 5000, 0879 82 5000

Намиране на подходящия терен за Вас – повече от 500 оферти

Какво да гледаме когато избираме парцел за строеж на къща?

 

Когато оглеждаме парцел, той трябва да бъде задължително с актуална скица от собственика.

 

Това, което е важно да се гледа е:

 •  Има ли слънчевото огряване на парцела и какви са възможностите за ориентация на фасадите;
  – има ли съседното застрояване и ако има, или неминуемо в бъдеще ще има – как това ще се отрази на гледките към и от къщата;
  – ако сте две семейства например, правите си ситуативен план за застрояване така, че всяка къща да си има собствена визия, съответни изгледи и подходи.
 • Има ли наоколо електропровод за високо напрежение или други подобни обстоятелства, които да попречат на получаване на лесно разрешение за строеж. Възможно е да има и важна инфраструктура под земята, която трябва да е отбелязана на кадастралния план за подземни съоръжения. Възможно е също да имате и такава, неотбелязана в плана и изградена, неизвестно от кой, като при копаене ще трябва да я възстановявате за да не се карате със съседите си;
 • Има ли ток до мястото – дори да виждате, че съседите имат ток, това не е достатъчно. За да ви дадат ток, се изисква свободна мощност, което трудно се проверява първоначално. За съжаление в България токът дори в София, по закон още не се счита за човешко право, и електродружеството ако прецени може да ви откаже, защото не му е изгодно, например. Потърсете някой, който строи в близост на вашия трафопост за да се информирате за ситуацията;
 • Има ли водопровод – чиста ли е водата и дали се пука често водопровода;
 • Има ли канализация – ако има, това е голям плюс. Навсякъде около София обаче, канализация все още няма, а какво остава за другите места. За решаване на този проблем в проекта за строеж на къща трябва да се включи индивидуална пречиствателна станция;
 • Каква е почвата на мястото и подходяща ли е за строеж на къща. Най-добър за конструкцията е чистия пясък, след това скалите. Най-лоша е глината. Лошата почва може да ви принуди да излеете много железобетон напразно. Глинестата почва създава проблеми с оттичане на водите, единственото и предимство е, че е добър проводник и ще можете да заземите по-лесно ел. инсталациите си, отколкото ако строите върху скала;
 • Има ли наклон и ако да, дали няма опасност от свлачище –  това за съжаление трудно се предвижда дори и от геодезисти. Свлачището се получава когато водата мие с години дадена скала под земята и така може да изглади повърхността й,  че всичката земя с къщата ви в един момент може да тръгне надолу. Може да се огледате за други постройки  наоколо дали са напукани. Но дори това не е показателно. Напукването може да е в резултат на слаби основи, а дори и да няма такива сгради, може свлачището да не се е проявило още;
 • Има ли път до мястото, включително за тежкотоварни камиони и бетоновози – това е важно, защото бетоновозите понякога отказват да доставят заради липса на подходящ път.

 

Колкото повече неща проверите за земята, която купувате, толкова по-малко ще се изложите на риск от безсънни нощи по време на строежа.

 

Парцела Ви е харесал, решавате да го закупите и продължавате проучването.

 1. Земята може да бъде в регулация или извън регулация:
 • Ако е в регулация, проверете показателите за застрояване, които са заложени в дадената обща регулация. Това може да направите в съответна община или кметство. Регулацията може да бъде по ЗТСУ или по ЗУТ. Има съществени разлики в начина на приложение на регулацията по различните закони. Тя може да е изпълнена, а може и да е ясна само като план – без да е приложена. Минава се процедурата по чл.16 на ЗУТ, ако има такава, и при всички случай се прави ПУП-ПРЗ за конкретния парцел.
 • Ако е извън регулация, проверявате при съответния главен архитект, възможно ли е да се мине с изработването на частичен устроствен план – ПУП – ПРЗ и с какви показатели за застрояване. Ако отговора е положителен, собственика на земята трябва да пусне заявление до съответния кмет, главен архитект или както там е прието в съответна община за допускане изработването на частичен ПУП. Виза за проектиране се получава само след като има изпълнена процедура по чл.16 и влязъл в законна сила ПУП – ПРЗ. Визата се заверява в съответните комунални структури. Обикновено се изписва на нея къде трябва да се завери.
 1. Задължително е необходимо да използвате нотариус, който има интернет връзка със Службата по вписване и в реално време може да проверите състоянието на имота относно различни тежести.
 2. Хубаво е да проверите и самия продавач. При съмнения за мутренско поведение или подобна намеса се отказвайте, колкото и привлекателна да е сделката. Първият сигнал за измама е наличие на много голямата привлекателност на сделката. Изключително съмнителни са и сделки, при които продавачът продава с пълномощно. Винаги може да проверите пълномощното, но няма как да проверите дали нотариуса, който го е заверил, не е в съюз с измамника. Ако не сте напълно сигурни, че собственика или всички съсобственици знаят за продажбата и пълномощното е валидно, бягайте и не купувайте. Много съмнителни са и продажби на наскоро закупен имот – може да се продава и дори от най-невинни на пръв поглед лица, които са били измамени и искат да се отърват от него.
  Друг важен съвет е да се върнете на мястото по-късно сами, без продавача и да разговаряте с колкото може повече съседи – за собственика, за евентуални съсобственици, за спорове за мястото, за историята му, за проблеми със строежи, ток, вода, канализация, свлачища и за всичко което се сетите. Идете и в общината и разпитайте и там.

 

Когато вече сте решили да купувате и сделката е факт, парите се превеждат по специална сметка със специални условия: продавача е титуляр на нея, но може да се разпорежда след като Вие сте получили Удостоверение за първи купувач на имот без тежести от Службата по вписване. С този документ, даден от Вас на съответната банка парите се отблокират за продавача.

 
Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Строително-търговска компания - ТИС ГРУП. Всички права запазени. © 2020 Карта на сайта.

Top