Строително-търговска компания - ТИС ГРУП     +359 2 416 5000, 0879 82 5000

Строителство на жилищни сгради

Всички видове дейности, свързани с високото и ниско строителство и прилежащата им инфраструктура.

 

„ТИС ГРУП” ЕООД има повече от 15 години активна дейност в областта на строителството. Обектите, които напълно сме завършили „от началото до края” са повече от 15 в цяла България.

Ние извършваме още строежи от транспортната и енергийната инфраструктура, както и такива от хидротехническото строителство, благоустройствената инфраструктура, опазването на околната среда и облагородяването на прилежащите терени.

Нашите екипи са специализирани във всички видове дейности, които са свързани с високото и ниско строителство и отделните фази от изграждането на всеки отделен обект, както и във всички видове дейности, свързани със строителството – от предварителните (предпроектни) проучвания, проектиране, съгласуване с инстанциите, обезопасяване на строителните площадки и всички видове строително-монтажни дейности от самото начало на строителството до въвеждане в експлоатация на готовите обекти.

Ние работим на територията на цялата страна и ако вие сте набелязали мястото на вашия обект, ние сме готови да започнем с подготовката на терена и стартирането на строежа.

Нашите екипи разполагат с необходимия опит и техника, с които гарантират качество на изпълнението в уговорения срок.
Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Строително-търговска компания - ТИС ГРУП. Всички права запазени. © 2021 Карта на сайта.

Top