Строително-търговска компания - ТИС ГРУП     +359 2 416 5000, 0879 82 5000

Финансиране

Ние от ТИС ГРУП ЕООД в сътрудничество с банкова институция може да Ви съдействаме да финансирате покупката или строителството на Вашият мечтан дом.

 

Жилищен кредит за строителство

Жилищният кредит за строителство е целеви кредит с предмет на финансиране строителство на недвижим имот.

Основни предимства: 

Суми до 100% от стойността на вашия проект, без ограничение за максимален размер на кредита

Без такса одобрение

Максимален срок на погасяване до 30 год.

До 18 месеца частичен гратисен период.

Прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване.

 

Размер на кредита 

Минимум – 5000 лв. или равностойност в евро.

Максимум – в зависимост от пазарната стойност на имотa, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката.

 

Валута на кредита 

Лева и Евро

 

Срок 

От 3 до 30 години

До завършване на строежа кредитополучателят може да ползва гратисен период до 18 месеца.

 

Такси и условия:

Такса одобрение на кредита според тарифата за такси и комисиони на банката.

Ипотека на недвижимия имот

Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя

Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот

 

Обезпечение

Първа по ред ипотека върху недвижим имот и/или земята, върху която се строи.

Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност на кредитоискателя.

Имуществена застраховка на ипотекирания имот.

 

Лихвен процент

Променливият лихвен процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от 3м. SOFIBOR за лева или 3м. EURIBOR за евро и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

 

Погасяване

Жилищният кредит се погасява на равни месечни вноски. 

Кредитополучателят може във всеки един момент да изплати предварително част или цялата дължима сума по кредита. В този случай заплаща  такса съгласно Тарифата на банката.

 

 

 

 
Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Строително-търговска компания - ТИС ГРУП. Всички права запазени. © 2019 Карта на сайта.

Top